Petru Rares

DNY_5960

Comuna Petru Rareş este situată în partea vestică a judeţului, la o distanţă de 51 de km de municipiul Bistriţa. Comuna se învecinează la nord cu comuna Ciceu-Giurgeşti, la est cu comuna Uriu, la sud-est cu comuna Braniştea, la vest şi sud cu judeţul Cluj.

Comuna Petru Rareş cuprinde în prezent satele Reteag şi Baţa.

Comuna Petru Rareş este situată în Podişul Transilvan, la contactul a 2 subunităţi morfologice: dealurile Ciceului şi Culoarul Someşului Mare. Relieful este determinat de Culoarul Someşului Mare având un aspect de lunci şi terase, în general fără denivelări, cu terenuri arabile, fânaţe şi livezi. Climatul zonei este continental moderat cu temperaturi medii anuale de +8,2 grade Celsius fiind favorabil agriculturii (în special pomicultura).

Localitatea atestată documentar la 1283, o regăsim la 1405 între aşezările Cetăţii Ciceului, dăruită la această dată lui Ştefan Losonczy. În circumscripţia domeniului Ciceului din 1553 apare ca târg cu patru mori şi punct de vamă. În 1845 se vorbeşte despre o localitate mixtă: români, maghiari, armeni, evrei. În târg erau 6 croitori, 9 cizmari, 2 cojocari, 1 măcelar, 8 olari, 1 turnator de clopote, 1 tâmplar, 1 dulgher, 1 rotar, 1 lăcătus şi 2 potcovari.

Localitatea Baţa este atestată între satele domeniului Ciceului la 1405 când este donată familiei Bahffy. La 1631 domeniul Baţa împreună cu castelul s-au dat vistiernicului Miko Ferencz. În 1553 sunt înregistrate 19 familii iobăgeşti şi 15 locuitori săraci; la 1703 erau 26 de case; în 1900 erau 314 locuitori greco-catolici, 446 reformaţi şi 10 iudei.

dumbravita festivalul fisculasul
Festivalul Fisculaşul
dumbravita festivalul fisculasul 2
Festivalul Fisculaşul