Muzeul Camin Cultural

Muzeul cămin cultural

Comunitatea din Ciceu-Mihăileşti se mândreşte cu muzeul ce cuprinde zece săli ale Căminului Cultural. Dintre meşteşugurile tradiţionale, amintind prelucrarea cânepii, cu toate operaţiunile, până la războiul de ţesut, sunt prezentate toate fazele „industriei” pentru ca generaţiile actuale şi viitoare să cunoască munca înaintaşilor. O secţie aparte în muzeu este dedicată vinului, găzduind teascuri şi butoaie, toate amintind că Ciceu- Mihăieşti a fost întotdeauna o zonă viticolă.

Încă de la intrarea în muzeu te întâmpină un car vechi şi un plug de lemn, care ne arată că oamenii de aici au trudit cu drag pământul.

Sala cu candelabrele Bisericii Ortodoxe din jurul anului 1900, pelerinele preoţilor, potirul, cădelniţa, icoanele de patrimoniu, Cartea de Aur a Bisericii Ortodoxe, amintesc că zona Ciceului a fost continuu locuită de comunităţi creştine.