Ciceu-Giurgesti

DNY_6018

Comuna Ciceu-Giurgeşti este situată în zona Dealurilor Ciceului, pe râul Valea Mare. Comuna este aşezată la poalele Cetăţii, cetate a lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, moştenită de fiul său Petru Rareş. Satul este atestat din 1405, iar şcoala din 1782.

Frumoasa Comună Ciceu-Giurgeşti are în componenţă două sate: Ciceu-Giurgeşti, satul de reşedinţă şi Dumbrăveni.

La Ciceu-Giurgeşti au fost folosite vreme de două secole 6 mori, dintre care una a mai funcţionat până în toamna anului 2001. La mijlocul secolului al XIX lea, 50-60 de localnici se ocupau cu cioplirea pietrelor de moară, pe care le transportau în centrele orăşeneşti ale Transilvaniei. De mare trebuinţă în lumea satului erau rotarii, sobarii care făceau sobele pentru încălzirea caselor şi cuptoarele în care fiecare gospodărie cocea pâinea. Mai târziu au apărut tâmplarii şi zidarii.

Evenimente locale

Comuna Ciceu-Giurgeşti mai are ca atu tradiţiile şi obiceiurile populare. În fiecare an, pe 16 august, localnicii sărbătoresc Ziua Fii Satului când întreaga comună se transformă într-un muzeu în aer liber de cântec şi veselie.

Activităţi specifice zonei

De-a lungul timpului oamenii pricepuţi şi îndemânatici ai locului au deprins multe mesteşuguri, astfel în localitate erau cărămidari, cizmari, cojocari, comercianţi, croitori, dogari, dulgheri, fierari, horincari, lingurari, măcelari, mecanici şi morari. La ora actuală agricultura ocupă un loc important structura fondului funciar asigurând dezvoltarea sectorului vegetal şi animal. Agroturismul, exploatarea şi prelucrarea lemnului sunt alte activităţi ce au dus la dezvoltarea economică a zonei.

Relieful comunei are aspectul unui amfiteatru circular, fragmentat în trei segmente de culoarele văilor Căprioara, Broaştelor, Valea Podului şi Meia. Sunt dominante dealurile care ocupă două treimi din suprafaţa comunei. Vegetaţia lemnoasă este formată din păduri de fag şi gorun, tufărişuri de alun, păducel, carpen, măcieş, soc, sălcii. Suprafeţele mari au permis dezvoltarea unei faune bogate: căpriori, mistreţi, jderi, iepuri, vulpi, râşi şi rozătoare mărunte.